Domov - B.S.O., s.r.o.

Prejsť na obsah
POLYUREA - HYDROIZOLÁCIE
PRIEMYSELNÉ NÁTERY
LIATE PODLAHY
MOBILNÉ PIESKOVANIE

POLYUREA - HYDROIZOLÁCIE, PRIEMYSELNÉ NÁTERY, LIATE PODLAHY, MOBILNÉ PIESKOVANIE, SANÁCIE


Spoločnosť B.S.O., s.r.o. pôsobí od roku 2018 so zameraním na špeciálne stavebné práce súvisiace s realizáciou priemyselných polyuretánových a epoxidových podláh, náterom oceľových a betónových konštrukcií, náterom striech a hydroizolácií priemyselných objektov (trafostanice, ČOV, výrobné haly a pod.) na zabránenie úniku ropných produktov do spodných vôd, mobilnému pieskovaniu a sanáciam.
Spoločnosť B.S.O., s.r.o. ponúka:
Návrat na obsah